Aktualności

„I KTO TU RZĄDZI”, CZYLI KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA rozwiązywanie konfliktów oraz porozumienie bez przemocy (Katowice)

 • ARCHIDIECEZJALNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNA PRZYSTAŃ ZAPRASZA w sobotę, 27 maja 2023
 • NA WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE „I KTO TU RZĄDZI”, CZYLI KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA rozwiązywanie konfliktów oraz porozumienie bez przemocy
 • Dla kogo?
 • Sesję kierujemy do wszystkich wychowawców i formatorów: nauczycieli, pedagogów, duchownych, sióstr zakonnych, katechetów, liderów grup, rodziców oraz wszystkich zainteresowanych tematem.
 • O czym?
 • Wychodzimy z założenia, że w tworzeniu relacji, rozwoju, realizacji celów czy towarzyszeniu innym w ich wzroście podstawą są umiejętności komunikacyjne. Niejednokrotnie brakuje nam umiejętności oraz wiedzy, o naturze komunikacji oraz mechanizmów, które oddziałują w złożonym procesie porozumiewania się. Kolejna edycja warsztatów „I kto tu rządzi” skoncentrowana jest wokół zagadnień związanych z porozumieniem bez przemocy M.B. Rosenberga, a szczególnie z rozwojem umiejętności rozwiązywania konfliktów, mediacji, konstruktywnym wyrażaniu gniewu w komunikacji międzyosobowej oraz asertywności i używaniu siły w celach ochronnych.
 • Warsztaty mają charakter szkolenia o charakterze doskonalenia zawodowego. Istnieje możliwość wystawienia zaświadczenia, które można wykorzystać w rozwoju zawodowym.
 • Miejsce: Przystań. Archidiecezjalna Poradnia Psychologiczna w Katowicach, ul. Skłodowskiej-
 • Curie 30/7 lub w formie zdalnej
 • Termin: sobota, 27 maja 2023, od 9.00 do 13.00
 •  
 • Koszt:
 •  100 zł – przy zapisie do 20.05.2023
 •  140 zł – para małżeńska przy zapisie do 20.05.2023
 •  120 zł – przy zapisie po 20.05.2023
 •  180 zł – para małżeńska przy zapisie po 20.05.2023
 • Liczba miejsc ograniczona
 • Informacje i zapisy poprzez stronę: www.przystan-poradnia.pl
 •  
 • Prowadzący:
 • Agata Bernad – psycholog, psychoonkolog
 • Mariola Gaś – interwent kryzysowy
 • Magdalena Gruszczyńska – psycholog, psychoterapeuta, dr Nauko o Zdrowiu
 • ks. Krzysztof Matuszewski – psycholog, psychoterapeuta, dr teologii duchowości
 • Agnieszka Staszczyk-Jarczyk – psycholog, coach
 •  
 • Dlaczego warsztaty psychologiczne?
 • Cele warsztatów:
 •  Poszerzenie świadomości, zwłaszcza w sferze umiejętności interpersonalnych;
 •  Nabycie umiejętności w dojrzałej i skutecznej komunikacji, z uwzględnieniem sytuacji
 • spornych
 •  Poznanie zasad rozwiązywania konfliktów metodą PBP
 •  Trening czteroetapowego wyrażania gniewu w komunikacji
 •  Asertywność i zasady stosowania siły w celach ochronnych
 • UWAGA! Warsztaty psychologiczne skierowane są do osób zdrowych, bez zaburzeń psychicznych, nie stanowią formy terapii, ale psychoedukacji i samodoskonalenia.
 • Szczegółowy program warsztatów:
 • 9.00 – 9.30 „Porozumienie bez przemocy” – wprowadzenie w tematykę warsztatów
 • 9.30 – 11.00 Warsztat I: Wyrażanie gniewu w komunikacji
 • 11.00 – 11.15 Przerwa na kawę
 • 11.15 – 12.45 Warsztat II: Rozwiązywanie konfliktów i mediacje
 • 12.45 – 13.00 Przerwa na kanapkę i kawę
 • 13.00 – 14.30 Warsztat III: Asertywność i użycie siły w celach ochronnych

 

Obecność, czyli chrześcijański trening uważności (Rybnik)

 • Archidiecezjalna poradnia psychologiczna "Przystań" zaprasza na cykl 6 spotkań pt. Obecność, czyli chrześcijański trening uważności. 
 • "Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego... (Łk 10,41)."

 • Chrześcijański trening uważności to siedem poniedziałkowych spotkań, w których będziemy uczyć się modlitwy serca. Praktyki szczególnej – wewnętrznej, prostej, bezsłownej, nawiązującej do tradycji modlitwy Jezusowej. Współczesne obserwujemy duże zainteresowanie uważnością (mindfulness) – nieoceniającym i nieanalitycznym byciu tu i teraz, przeżywaniu chwili. Eksperci od mindfulness nie zawsze wyłapują jej związki z Ewangelią. Chcemy dostrzec najgłębszą inspirację do uważności w Nauczycielu modlitwy – Jezusie. Wiele poważnych badań potwierdza znaczenie kontemplacji dla dobrostanu człowieka, w tym jej profilaktyczne działanie antydepresyjne i przeciwlękowe. Uważność jest prostym, ufnym trwaniem w Bożej obecności. Uczymy się bycia w Nim, rezygnując z wszelkiej aktywności, poza uważnością. Taka praktyka dla nas zabieganych i nadproduktywnych wymaga nie tylko wiary, ale i cierpliwego odkładania całego nadmiarowego działania i myślenia, zgody na bycie tu i teraz. Modlitwa głębi pozwala z czasem coraz bardziej doświadczać Boga, rozumieć siebie, odzyskiwać równowagę w relacji z sobą samym, światem i Stwórcą, prowadzi do większej harmonii myśli, uczuć i działania.
 •  
 • Każde spotkanie składa się z dwóch części:
 • - konferencji wprowadzającej w chrześcijańską modlitwę uważności – kontemplacyjną (aspekty psychologiczne i duchowe)
 • - czasu na modlitwę kontemplacyjną w świątyni
 •  
 • Terminy spotkań: 8.05, 15.05, 22.05, 29.05, 5.06, 12.06
 •  
 • Miejsce: Dom Parafialny - kaplica Rybnik, ul. Mikołowska 4
 •  
 • Prowadzący: ks. dr Krzysztof Matuszewski 
   
 • Zapisy na pierwszym spotkaniu na miejscu lub przez stronę! 

 

Do granic możliwości… O jedności i odrębności w budowaniu i przeżywaniu ludzkich relacji (Katowice)

 • „PRZYSTAŃ” ARCHIDIECEZJALNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNA oraz WYDZIAŁ TEOLOGICZNY UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO zapraszają w sobotę, 6 maja 2023 na konferencję popularnonaukową "Do granic możliwości… O jedności i odrębności w budowaniu i przeżywaniu ludzkich relacji"
 •  
 • Dla kogo?
 • Sesję kierujemy do wszystkich wychowawców i formatorów: nauczycieli, pedagogów, psychologów duchownych, sióstr zakonnych, katechetów, liderów grup, rodziców oraz wszystkich zainteresowanych tematem.
 •  
 • O czym?
 • Jedność a odrębność, indywidualizm a wspólnota, podobieństwo a odmienność… Rzeczywistość, w której żyjemy jest i chyba zawsze była pełna paradoksów. Obserwujemy dziś, jak mocno umacniają się tzw. pozycje skrajne. Przykładem tego jest zjawisko polaryzacji społecznej, w której gubi się spójnik „i”, czyli możliwość dostrzeżenia tego, co pomiędzy.
 •  
 • Podczas konferencji chcemy szukać równowagi między jednością a odrębnością w budowaniu zdrowych, dojrzałych – ludzkich relacji. Jakość więzi stanowi podstawę rozwoju i dobrostanu człowieka, gdy jednak relacja staje się zbyt silna, zaczyna więzić, blokuje budowanie autonomii – koniecznej do samodzielnego funkcjonowania w świecie, do wyznaczania osobistych celów i skutecznego dążenia do nich. Choć niedostatek troski w relacji rodzic –dziecko może skutkować emocjonalnym głodem miłości przez całe życie, to równie szkodliwy jest jej nadmiar, powodujący, że człowiek wchodzi w dorosłość, nie wiedząc, kim jest, czego chce, żyje przekonaniem, że sam nie da rady. Ten mechanizm dotyczy również szerszych grup – środowiska pracy czy wspólnot religijnych. Mogą one stanowić zarówno przestrzeń rozwoju, jak i uwstecznienia. To drugie zdarza się, gdy granice stają się murem silnie strzeżonym, a lojalność utrzymuje jednostkę w pozycji niedecyzyjnego i niesamodzielnego dziecka. Z drugiej strony brak wyraźnych granic i słabe więzi sprawiają,że dana wspólnota traci swoją tożsamość i charyzmat.
 • Podczas konferencji chcemy przyjrzeć się związkom relacyjności człowieka z jego niezależnością. Związkom między ludzką zdolnością do tworzenia więzi, do współpracy w grupie i społeczeństwie a granicami jego Ja, których przejawem będzie indywidualizm, samodzielność, własna tożsamość. Jedność i odrębność – w sobie, w związku, w rodzinie, we wspólnocie religijnej. Razem i osobno nie wykluczają się, ale dopełniają wzajemnie.
 •  
 • Prelegenci: 
 • - Mgr Magdalena Adler – psycholog, psychoterapeuta, pedagog, zajmuje się m.in. psychoterapią indywidualną i rodzinną. Pracę terapeutyczną poddaje stałej superwizji certyfikowanych superwizorów psychoterapii. Związana z Katowickim Instytutem Psychoterapii, nauczyciel kursów dla narzeczonych („Przed nami małżeństwo”).
 • - Mgr Piotr Halkiewicz – psycholog i psychoterapeuta, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży oraz superwizor szkoleniowy psychoterapii. Na co dzień pracuje z młodzieżą w ramach dziennego oddziału psychiatrycznego, gdzie zajmuje się pomocą nastolatkom i ich rodzinom w szerokim zakresie problemów okresu dorastania. Prowadzi równieżwłasną praktykę w gabinecie w Katowicach. W sposób szczególny interesują go zagadnienia rozwoju osobowości adolescentów, rola czynników chroniących w rozwoju i terapia zaburzeń odżywiania.
 • - ks. dr Tomasz Liszewski – psycholog, psychoterapeuta, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, dr psychologii, duszpasterz ofiar wykorzystania seksualnego i ich rodzin w Archidiecezji Łódzkiej.
 • - ks. dr Krzysztof Matuszewski – teolog, psycholog, psychoterapeuta, rekolekcjonista, wykładowca Wydziału Teologicznego UŚ, dr teologii duchowości, dyrektor Archidiecezjalnej Poradni Psychologicznej „Przystań”, koordynator diecezjalny Fundacji św. Józefa
 • - ks. dr Grzegorz Strzelczyk – teolog, duszpasterz, proboszcz, wykładowca Wydziału Teologicznego UŚ, dr teologii dogmatycznej, autor książek popularyzujących teologię, członek Zarządu Fundacji św. Józefa KEP
 • - dr Marcin Moroń – psycholog, doradca życia rodzinnego, dr psychologii
 •  
 • Program konferencji:
 • 9.00 – 9.15 Wprowadzenie – ks. dr Krzysztof Matuszewski
 • 9.15 – 10.00 Granice autonomii – granice uległości. Osobiste i społeczne uwarunkowania ludzkich wyborów – dr Marcin Moroń (aspekty psychologiczne
 • 10.00 – 10.15 Dyskusja i przerwa
 • 10.15 – 11.00 Kiedy jeszcze MY, a kiedy już ONI/ONE – o granicach w kontekście społecznym. – ks. dr Tomasz Liszewski (aspekty społeczne)
 • 11.00 – 11.30 Dyskusja i przerwa
 • 11.30 – 12.15 Między „potrzebuję Cię” a „dam sobie radę sam”, czyli symbioza i autonomia u młodzieży okiem klinicysty – mgr Piotr Halkiewicz (aspekty psychoterapeutyczne)
 • 12.15 – 12.30 Dyskusja
 • 12.30 – 13.15 Przerwa obiadowa
 • 13.15 – 14.00 Niełatwy okres rozwojowy – przywiązanie i jego granice w osobowości – mgr Magdalena Adler (aspekty pedagogiczne i psychologiczne)
 • 14.00 – 14.15 Dyskusja i przerwa
 • 14.15 – 15.00 Jedność i odrębność, czyli lekcja od Trójjedynego (aspekty teologiczne) – ks. dr Grzegorz Strzelczyk
 • 14.00 – 14.15 Dyskusja i przerwa
 • 15.15 – 16.00 Panel dyskusyjny i podsumowanie
 •  
 • Miejsce:
 • „Przystań” w Katowicach, ul. Skłodowskiej-Curie 30/7 oraz online
 •  
 • Termin:
 • Sobota, 6 maja, od 9.00 do 16.00
 •  
 • Koszt:
 • 70 zł – przy zapisie do 1 maja 2023; 90 zł – przy zapisie po 1 maja 2023 liczba miejsc ograniczona, obiad we własnym zakresie.

 

ZAPISY ZAKOŃCZONE | BRAK MIEJSC W poszukiwaniu nadziei, czyli o radzeniu sobie z depresją i samobójstwem (Katowice)

Zapisy zamknięte

ZAPISY ZAKOŃCZONE | BRAK MIEJSC W poszukiwaniu nadziei, czyli o radzeniu sobie z depresją i samobójstwem (Katowice)

 • "Przystań" zaprasza na warsztaty psychologiczne "W poszukiwaniu nadziei, czyli o radzeniu sobie z depresją i skłonnościami samobójczymi"
 •  
 • Warsztaty kierujemy do wszystkich pracujących z dorosłymi i młodzieżą: rodziców, pedagogów, katechetów, psychologów, nauczycieli, animatorów i liderów grup oraz wszystkich zainteresowanych tematem osobistego samorozwoju.
 •  
 • Depresja jest chorobą nadziei, sprawia, że we wszystkich niemal wymiarach życia pojawia się mrok, niemoc i brak perspektyw – w ciele, nastroju, w działaniu, planowaniu i relacjach. Depresja niestety staje się problemem społecznym numer jeden na świecie. W Polsce cierpi na nią ok. 1,5 mln osób. Niestety tylko 20 % – 50% chorujących decyduje się na specjalistyczne leczenie. Depresja ma wiele twarzy, często jest maskowana, zwłaszcza u młodzieży. Ze względu na tendencje samobójcze w nią wpisane stanowi poważne zagrożenia dla życia. Nadal pozostaje niezrozumiana, bagatelizowana przez otoczenie, mylona z lenistwem i dobrowolnym zaniedbaniem. Warsztaty „W poszukiwaniu nadziei” pozwalają zrozumieć lepiej naturę depresji oraz ryzyko suicydalności w nią wpisanego.
 •  
 • Dostarczają podstawowej wiedzy, jak radzić sobie i profesjonalnie towarzyszyć innym w zmaganiu się z depresją i tendencjami samobójczymi. Istnieje możliwość wystawienia zaświadczenia, które można wykorzystać w rozwoju zawodowym.
 •  
 • Gdzie?
 • Katowice, Przystań. Archidiecezjalna Poradnia Psychologiczna,
 • ul. Marii Skłodowskiej-Curie 30/7 oraz online (zoom)
 •  
 • Cele warsztatów:
 • - Zdobycie wiedzy o naturze i charakterystyce depresji oraz suicydalności
 • - Poszerzenie świadomości na temat depresji i samobójstwa
 • - Rozwój umiejętności towarzyszenia – wsparcia emocjonalnego i informacyjnego osobom zmagającym się z depresją i tendencjami samobójczymi
 •  
 • Szczegółowy program warsztatów:
 • 9.00 – 10.00 Konferencja: Utrata nadziei, czyli charakterystyka depresji
 • 10.00 – 11.15 Warsztat I (Ból depresji)
 • 11.15 – 11.30 Przerwa kawowa
 • 11:30 – 13.00 Warsztat II (Towarzyszenie i pomoc osobom z depresją)
 • 13.00 – 13:45 Przerwa obiadowa
 • 13.45 – 15.00 Warsztat III (Ocena ryzyka, wsparcie i interwencja dla osób z ryzykiem samobójstwa)
 • 15:00 – 15:15 Podsumowanie
 •  
 • Cena:
 • 130 zł – przy zapisie do 13.03.2023
 • 230 zł za – para małżeńska przy zapisie do 13.03.2023
 • 150 zł – przy zapisie po 13.03.2023
 • 260 zł – para małżeńska przy zapisie po 13.03.2023 (w tym kawa, herbata, poczęstunek, obiad oraz zestaw materiałów szkoleniowych)
 •  
 • UWAGA! Warsztaty psychologiczne skierowane są do osób zdrowych, bez zaburzeń psychicznych, nie stanowią formy terapii, ale psychoedukacji i samodoskonalenia.

 

Zrozumieć emocje - DUMA, WSTYD I UPRZEDZENIE (Katowice)

 • Zapraszamy w sobotę, 4 lutego 2023 na warsztaty psychologiczne z serii: Zrozumieć emocje: „DUMA, WSTYD
 • i UPRZEDZENIE”.
 • Warsztaty odbędą się w formie hybrydowej: na żywo i online.
 •  
 • Gdzie?
 • Katowice, Przystań. Archidiecezjalna Poradnia Psychologiczna,
 • ul. Marii Skłodowskiej-Curie 30/4 oraz online (zoom)
 •  
 • Warsztaty kierujemy do wszystkich pracujących z dorosłymi i młodzieżą:
 • pedagogów, katechetów, psychologów, nauczycieli, animatorów i liderów grup oraz wszystkich zainteresowanych tematem osobistego samorozwoju.
 •  
 • Przeżywanie własnej odmienności, bycia innym czy niedopasowanym często poważnie utrudnia rozwój oraz funkcjonowanie w rodzinie i społeczeństwie,
 • powodując cierpienie. Różne stereotypy i uprzedzenia nie pozwalają rozwinąć skrzydeł, skutkując toksycznym wstydem, a przez to izolacją, zamknięciem
  w sobie oraz poczuciem odrzucenia. Przeciwieństwem takiego stanu jest duma związana z odkryciem i docenieniem osobistego potencjału i własnej wartości, pewności siebie oraz doświadczenia, że to właśnie różnorodność i różnice indywidualne między ludźmi stanowią o wartości grupy.

   
 • Warsztaty mają charakter self experience. Istnieje możliwość wystawienia zaświadczenia, które można wykorzystać w rozwoju zawodowym.
   
 • Cele warsztatów:
 • - wstyd i duma - natura, funkcja, sposoby radzenia sobie i wyrażania;
 • - poszerzenie świadomości, zwłaszcza w sferze emocjonalnej;
 • - poznanie różnic między wstydem sytuacyjnym i patologicznym;
 • - nabycie umiejętności oraz pomocy innym w docenianiu siebie i radzeniu sobie z toksycznym wstydem i uprzedzeniami
   
 • UWAGA! Warsztaty psychologiczne skierowane są do osób zdrowych, bez zaburzeń psychicznych, nie stanowią formy terapii, ale psychoedukacji i samodoskonalenia.
   
 • Prowadzący:
 • - Agata Bernad - psycholog, psychoonkolog
 • - Mariola Gaś - interwent kryzysowy
 • - Magdalena Gruszczyńska - psycholog, psychoterapeuta, dr nauk o zdrowiu
 • - ks. Krzysztof Matuszewski - psycholog, psychoterapeuta, dr teologii
 • - Marcin Moroń - psycholog, seksuolog, dr psychologii
   
 • Szczegółowy program warsztatów:
 • 9.00 – 10.00 Konferencja: Psychologia i duchowość dumy i wstydu
 • 10.00 – 11.15 Warsztat I (Mój wstyd)
 • 11.15 – 11.30 Przerwa kawowa
 • 11:30 – 13.00 Warsztat II (Radzenie sobie ze wstydem i uprzedzeniem)
 • 13.00 – 13:45 Przerwa obiadowa
 • 13.45 – 15.00 Warsztat III (Trening doceniania siebie)
 • 15:00 – 15:15 Podsumowanie
 •  
 • Cena:
 • 130 zł – przy zapisie do 27.01.2023
 • 230 zł za – para małżeńska przy zapisie do 27.01.2023
 • 150 zł – przy zapisie po 27.01.2023
 • 260 zł – para małżeńska przy zapisie 27.01.2023
 • (w tym kawa, herbata, poczęstunek, obiad oraz zestaw materiałów
 • szkoleniowych)
   
 • Zapisy: przez formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod plakatem lub przez mail: kontakt@przystan.katowice.pl, podając imię, nazwisko, nr telefonu oraz uiszczając opłatę

 

Poradnictwo psychologiczne

To jedna z form pomocy psychologicznej, zasadniczo zaadresowana do osób zdrowych, ale doświadczających różnego rodzaju kryzysów (...)
więcej

Psychoterapia indywidualna

To specjalistyczna forma pomocy psychologicznej, która opiera się na bezpośrednim kontakcie psychoterapeuty z klientem (...)
więcej

Psychoterapia rodzin

Jest formą pomocy psychologicznej, w której udział bierze najczęściej cała rodzina. Wynika to z założenia, iż rodzina stanowi całościowy system (...)
więcej

 

Psychoterapia par

Psychoterapia par dotyczy pomocy psychologicznej związkowi dwojga osób (zazwyczaj małżonków). Terapeuta poprzez obserwację komunikacji (...)
więcej

Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa, jako forma pomocy psychologicznej, jest skierowana do osób, które aktualnie przeżywają różnego rodzaju kryzysy (...)
więcej

Diagnoza psychologiczna

Wiąże się z zastosowaniem testów psychologicznych, które pozwalają opisać osobowość badanego pod odpowiednim kątem (...)
więcej

 

Psychoedukacja

Stanowi edukację odnośnie psychologicznych mechanizmów funkcjonowania osób zarówno zdrowych, jak i cierpiących na różnego rodzaju zaburzenia psychiczne i somatyczne (...)
więcej

Działalność szkoleniowa

Poradnia organizuje, również na zamówienie, szkolenia i warsztaty psychologiczne dla różnych grup (małżonków, dorosłych, młodzieży, duchownych) (...)
więcej

Poradnia

Poniedziałek – piątek od 14.00 do 19.00
Tel.:

519 546 197 - Katowice 

519 546 110 - Rybnik

W ramach poradni działają gabinety psychoterapii i pomocy psychologicznej (zobacz: psychoterapia długoterminowa) świadczące profesjonalną regularną pomoc psychologiczną. Psychoterapia oraz te formy pomocy, które mają charakter procesu (regularnych spotkań) podlegają osobnym ustaleniom i opłatom (zobacz: opłaty za terapię). Po wstępnych konsultacjach klient wraz z psychoterapeutą ustala tzw. „kontrakt terapeutyczny”.

1

Standardowy czas porady/konsultacji wynosi 45 minut.


2

Pomoc udzielana jest osobom pełnoletnim; dzieciom i młodzieży pod opieką lub za pisemnie udzieloną zgodą rodziców.

3

Pojedyncze konsultacje udzielane są nieodpłatnie, w sekretariacie można złożyć darowiznę przeznaczoną na funkcjonowanie i rozwój poradni.

 

4

Osobną kwestią jest oferta poradni, którą stanowi regularna pomoc psychologiczna (np. psychoterapia), mająca charakter odpłatny.

5

Poradnia nie załatwia spraw urzędowych za pacjentów.


6

Osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie udziela się porad.


 

W celu skorzystania z konsultacji/porady psychologicznej należy wcześniej umówić się na spotkanie pod numerem telefonu:

519 546 197 - Katowice

 

519 546 110 - Rybnik

Poniedziałek – piątek od 14.00 do 19.00

Wesprzyj nas, wybierając jedną z poniższych cegiełek:

Lub wpłacając dowolną kwotę przy użyciu płatności elektronicznych:

Bezpieczna płatność za pośrednictwem Przelewy24.pl

Przystań
Archidiecezjalna Poradnia Psychologiczna

prowadzona przez Katolicką Fundację Rodzina jest Najważniejsza, świadczy profesjonalną pomoc psychologiczną szeroko rozumianej rodzinie, zarówno małżonkom jak i osobom indywidualnym, a także duchownym. Głównym celem poradni jest wspieranie małżonków i rodziców w realizowaniu swojego powołania, pomoc w przezwyciężaniu trudności oraz kształtowanie postaw prorodzinnych.

Pragniemy, aby „Przystań” była dla Was miejscem bezpiecznym, przestrzenią, w której możecie spotkać się ze sobą, ze swoim wnętrzem, możecie spróbować uwolnić się od pułapki zalegających krzywd. Przystań to metafora miejsca, do którego zmierzamy. Do celu nie dociera się od razu. Często trzeba pokonać liczne przeszkody, przedrzeć się przez wzburzone fale bólu i konfrontacji z prawdą. Przystań możemy odnaleźć też w sobie, o ile zdecydujemy się na odbudowę swojego życia wewnętrznego. Przystań to również miejsce bezpieczne, z którego mamy wyruszyć dalej, by tworzyć więzi, podejmować życiowe zadania, realizować powołanie.

Przystań to także synonim zatrzymania. Przystań, czyli zatrzymaj się! Zapytaj, dokąd gonisz, przed czym uciekasz?

Tworzymy zespół chrześcijańskich profesjonalistów - psychologów, psychoterapeutów, doradców i interwentów kryzysowych. Osoby pracujące w poradni działają pod stałą superwizją. Naszą posługę opieramy na chrześcijańskim rozumieniu człowieka, którego chcemy wspierać w jego całościowym rozwoju – psychicznym, duchowym i społecznym. Udzielając pomocy psychologicznej pozostajemy otwarci na sferę duchową człowieka.

Wybierz lokalizację:

Zespół Katowice

Psycholog, psychoterapeuta, dyrektor poradni
ks. Krzysztof Matuszewski

Psycholog, psychoterapeuta, dr teologii duchowości, ksiądz Archidiecezji Katowickiej.
Ukończył całościowe szkolenie w Studium Psychoterapii Integratywnej prowadzonym przez Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie. W 2016 r. ukończył psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a w 2018 r. uzyskał tytuł doktora z teologii duchowości na tej samej uczelni.
Pomaga w formacji alumnów w seminariach duchownych Katowic, Krakowa i Łodzi oraz Ośrodku Formacji Diakonów Stałych Archidiecezji Katowickiej. Jest członkiem zespołu ds. prewencji w zakresie ochrony dzieci i młodzieży Archidiecezji Katowickiej, a także koordynatorem diecezjalnym Fundacji św. Józefa Konferencji Episkopatu Polski, zajmującej się wspieraniem osób wykorzystywanych seksualnie w dzieciństwie i młodości.

Pracuje również jako adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego, gdzie prowadzi wykłady, ćwiczenia i warsztaty z różnych dziedzin psychologii. Jego praca naukowa związana jest m.in. z badaniami psychologicznych i społeczno-kulturowych uwarunkowań życia duchowego, relacji duchowości z psychologią, psychologicznych aspektów przebaczania oraz oddziaływania dysfunkcyjnych schematów psychologicznych na kształt życia duchowego.

Zajmuje się poradnictwem psychologicznym, psychoterapią indywidualną dorosłych i młodzieży. Pracuje pod stałą superwizją.

 

Zakres pomocy psychologicznej obejmuje m.in.:
- zaburzenia lękowe (nerwice),
- zaburzenia nastrojów (depresje),
- doświadczenie kryzysu,
- traumy, PTSD,
- utratę bliskiej osoby,
- poczucie krzywdy,
- syndromu dorosłych dzieci alkoholików (DDA),
- trudności w relacjach, codziennym funkcjonowaniu,
- zaburzenia osobowości.

Psycholog, psychoterapeuta
Magdalena Gruszczyńska

Psycholog, psychoterapeuta, dr nauk o zdrowiu.
W 2008 roku ukończyła całościowe szkolenie podyplomowe przygotowujące do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Terapii Rodzin PTP w ramach Fundacji Krakowskiej Katedry Psychiatrii.
W 2015 roku uzyskała tytuł doktora nauk o zdrowiu na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami oraz osobami dorosłymi w zakresie:
- kryzysów rozwojowych,
- kryzysów i trudności wychowawczych,
- kryzysów małżeńskich,
- zaburzeń psychosomatycznych.

Psycholog, terapeuta NEST
Maciej Maciejewski

Psycholog, certyfikowany terapeuta NEST (New Experience for Survivors of Trauma tzn. Nowe Doświadczenie dla Osób Dotkniętych Traumą).

Doświadczenia zawodowe:

 • 1989 - 1997 r.: psycholog i terapeuta w stacjonarnym Ośrodku Leczenia Odwykowego w Katowicach – Szopienicach, pracował z osobami uzależnionymi od alkoholu i ich rodzinami.
 • 2000 - 2015 r.: psycholog w Diecezjalnym Ośrodku Adopcyjnym w Katowicach, pracował z małżeństwami kandydującymi do adopcji.
 • 2009 - 2011 r.: psycholog prowadzący w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie warsztaty grupowe oraz konsultacje indywidulane dla księży diecezjalnych i zakonnych pełniących funkcję wychowawców w seminariach duchownych, postulatach i nowicjatach zakonnych
 • 2010 r. do nadal: wykładowca w Uniwersytecie Trzeciego Wieku Uniwersytetu Śląskiego
 • 2012 r. do nadal: psycholog w Archidiecezjalnej Poradni Psychologicznej „Przystań”
 • 2018 r. do nadal: psycholog prowadzący w Centrum Spotkań i Dialogu Misjonarzy Klaretynów w Krzydlinie Małej konsultacje indywidualne dla osób zdrowiejących w oparciu o program Dwunastu Kroków AA

Metody jakimi się kieruje w pomaganiu:

 1. Psychoterapia humanistyczna, która opiera się na założeniu, że każdy człowiek jest wyjątkowy i posiada potencjalne zdolności zdrowego, twórczego rozwoju. Terapia ta ma charakter niedyrektywny i koncentruje się na aktualnym stanie osoby, czyli na „tu i teraz”. Psychoterapeuta nie jest ekspertem, tylko raczej towarzyszem wspólnej podróży.
 2. Psychoterapia egzystencjalna, która skupia się wokół takich tematów jak: sens życia, wolność i odpowiedzialność, wartości, samotność, śmierć. Podejście egzystencjalne uznaje, że skoro egzystencja człowieka jest skończona, to aby osiągnąć pełnię człowieczeństwa i spełnienia, istotna jest świadomość jej przemijalności.
 3. Logoterapia – według tego podejścia odnalezienie w życiu głębokiego poczucia sensu, jest najpotężniejszą siłą motywującą człowieka. Ten nurt opiera się na założeniu, że człowiek jest wewnętrznie wolny, czyli może decydować o jakości swoich przekonań, zasad i postaw wobec świata. Logoterapia postrzega człowieka nie tylko w wymiarze psychofizycznym, ale również duchowym.

Prywatnie: urodzony w 1965 r., żonaty od ponad 35 lat, ojciec trójki dorosłych dzieci, dziadek Juliusza, Anieli i Stefana.

Psycholog, seksuolog
Marcin Moroń

Doktor psychologii, seksuologdoradca życia rodzinnego, absolwent podyplomowych studiów rodziny oraz diagnostyki psychologicznej. Ukończył kurs treningu umiejętności interpersonalnych oraz szkolenie podstawowe z zakresu Racjonalnej Terapii Zachowania.
W trakcie szkolenia psychoterapeutycznego.
Doświadczenie zawodowe zdobywał w Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej, Środowiskowym Domu Samopomocy, Poradni Życia Rodzinnego.
Pracuje jako asystent naukowo-dydaktyczny na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego.
W ramach pracy prowadzi zajęcia i treningi z zakresu komunikacji interpersonalnej, umiejętności społecznych i treningu interpersonalnego. W badaniach naukowych zajmuje się psychologią relacji interpersonalnych, agresywnością i umiejętnościami interpersonalnymi.

Psycholog, psychoterapeuta
Ida Szwed

Doktor psychologii, psychoterapeuta, członek Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP, wykładowca akademicki.

Zainteresowania zawodowe: psychologia rozwoju człowieka w ciągu życia, psychologia kliniczna dziecka, więź i przywiązanie, psychologia rodziny, mowa i jej zaburzenia.

Pracuje z dziećmi, dorosłymi, młodzieżą.

Obszary pracy:
poradnictwo psychologiczne, psychoterapia rodzin, par, indywidualna dorosłych, młodzieży.

Psychoterapeuta
Dorota Krosny

Psychoterapeutka w trakcie całościowego 4-letniego szkolenia w zakresie psychoterapii integratywnej w Szkole Psychoterapeutów Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie.

Pedagog (Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie), doradca rodzinny i mediator sądowy (Uniwersytet Śląski w Katowicach), bioetyk (UPJPII w Krakowie).

Posiada wieloletnie doświadczenie w pomocy małżeństwom i rodzinom, pracując w Poradni Życia Rodzinnego.
Udziela pomocy terapeutycznej osobom przeżywającym kryzysy małżeńskie i rodzinne oraz narzeczonym przygotowującym się do sakramentu małżeństwa. Prowadzi konsultacje i doradztwo dotyczące trudności wychowawczych, komunikacji w rodzinie, rozwiązywania konfliktów, nawiązywania relacji, budowania więzi.

Prowadzi psychoterapię indywidualną i małżeńską w nurcie integratywnym, łącząc przede wszystkim podejście psychodynamiczne z wykorzystaniem technik ISTDP (Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Psychodynamiczna) oraz poznawczo-behawioralne.

Należy do Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich.

Psychoterapeuta, pedagog
Ewa Sobieszek

Psychoterapeutka, skończyła całościowe 4-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii integratywnej w ramach Studium Psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi, młodzieżą i dziećmi, szczególnie w sytuacjach trudnych i kryzysowych (życiowych, rodzinnych, relacyjnych, wychowawczych, uzależnieniach). Doświadczenie zawodowe nabywała pracując w ośrodkach pomocy społecznej i pomocy rodzinie, placówce wsparcia dla osób bezdomnych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz jako realizator programów edukacyjno-wspierających w ramach organizacji pozarządowej.
Pracuje z osobami dorosłymi doświadczającymi różnorodnych kryzysów życiowych, zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju czy trudności w relacjach. 
Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji.

Psychoterapeuta
Jadwiga Droździk

Ukończyła całościowe 4-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii integratywnej w Szkole Psychoterapeutów Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie.

Teolog, pedagog, absolwentka Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Ukończyła także podyplomowe studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Warszawie.

Posiada wieloletnie doświadczenie pomocy dorosłym i młodzieży borykającej się z problemami adolescencji, uzależnień, zaniedbań, a także z trudnościami ich rodzin. Pracowała m.in. w Stowarzyszeniu Pomocy Dziewczętom w Warszawie oraz na misjach w Ameryce Południowej, wspierając, motywując, edukując dorosłych i dzieci z ubogich, zaniedbanych środowisk.

Doświadczenie psychoterapeutyczne zdobywała również, odbywając staż kliniczny oraz pracując jako wolontariusz w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Prowadzi także psychoterapię indywidualną w Centrum Psychoedukacji i Terapii w Czechowicach-Dziedzicach oraz w Zespole Psychoterapeutów Chrześcijańskich w Katowicach. Regularnie poddaje superwizji swoją pracę u certyfikowanych superwizorów.

Psychoterapia stanowi dla niej pełne szacunku i zaufania wspólne poszukiwanie ukrytego sensu życiowych doświadczeń; spotkanie, które pomaga w pogłębianiu samoświadomości, budowaniu poczucia własnej wartości oraz sprawczości; jest towarzyszeniem pacjentowi w stawaniu się człowiekiem wolnym i odpowiedzialnym.

Prowadzi terapię indywidualną młodzieży i dorosłych.

Psycholog, coach
Agnieszka Staszczyk-Jarczyk

Psycholog, ukończyła społeczną psychologię kliniczną na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.  Pod kierunkiem Macieja Bennewicza uzyskała dyplom coacha w Norman Benett Academy w Warszawie. 

Jako psycholog bazuje na narzędziach coachingowych oraz Racjonalnej Terapii Zachowania, w oparciu o wartości chrześcijańskie. Posiada szerokie doświadczenie w pracy z rodziną,  również z rodzicami zastępczymi oraz dziećmi pozostającymi w pieczy zastępczej. Jest superwizorem rodzinnym. Prywatnie szczęśliwa mężatka i matka. 

Psycholog, psychoonkolog, psychoterapeuta
Agata Bernad

Mgr psycholog, psychoonkolog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia w krakowskim Ośrodku Szkoleń Systemowych.
Doświadczenie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzinami zdobywała pracując w Zespole Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Chorzowie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Psychoonkologii Klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, a doświadczenie pracy z pacjentami zmagającymi się z chorobą nowotworową zdobywała pracując w Hospicjum Domowym w Zabrzu oraz w Stowarzyszeniach: Klubie Śląskich Amazonek, Stowarzyszeniu Onkologicznym Pozytywka. Pracuje także w Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Psychiatrycznej i Poradni Psychologicznej w Zabrzu wykonując diagnostykę psychologiczną, udzielając wsparcia psychologicznego oraz prowadząc psychoterapię indywidualną. Prowadzi warsztaty psychoedukacyjne w ramach Dominikańskiej Szkoły Teologii. Jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Interwent Kryzysowy
Mariola Gaś

Ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie. Jest w trakcie całościowego szkolenia w Studium Psychoterapii Integratywnej prowadzonym przez Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie. Uczestniczyła w szkoleniach, m.in. NVC porozumienie bez przemocy. Doświadczenie zdobywała w hospicjum domowym, gdzie udzielała wsparcia rodzinom podopiecznych, w Śląskim Centrum Profilaktyki i Psychoterapii oraz w ośrodku Stowarzyszenia PO-Moc, w którym pracowała z kobietami i ich dziećmi, będącymi w trudnych sytuacjach życiowych, z ofiarami przemocy domowej oraz wykorzystywania seksualnego i ofiarami handlu ludźmi. Angażuje się w pracę w ośrodkach młodzieżowych. Pomaga radzić sobie z trudnymi, kryzysowymi sytuacjami osobom w różnym wieku. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji. 

Ważne jest dla niej towarzyszenie człowiekowi, zwłaszcza w trudnych dla niego, nagłych sytuacjach życiowego kryzysu.


Udziela wsparcia m.in. osobom:

- będącym ofiarami przemocy domowej,
- źle radzącym sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami w życiu,
- nie radzacymi sobie ze skutkami traumy (np. po wypadku),
- doświadczającym straty, żałoby, choroby własnej lub bliskiej osoby,
- w sytuacji zagrożenia samobójstwem,
- chcącym poprawić relacje z innymi,
- zmagającymi się z samotnością, nieśmiałością, niskim poczuciem własnej wartości,
- mającym problemy z własnymi emocjami.

Psycholog, doktor nauk humanistycznych (możliwość rozmowy w j. włoskim)
Barbara Rojek - Kmieciak

Przez wiele lat związana z Dominikańskim Centrum Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych w Poznaniu jako psycholog i coach.
Doświadczenie zawodowe zdobywała także jako psycholog szkolny, doradca zawodowy i wychowawca/psycholog w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Obszar pomocy:
- poradnictwo psychologiczne,
- problematyka uzależnień (zwłaszcza dotycząca przynależności do grup o charakterze destrukcyjnym).

Istnieje możliwość rozmowy w języku włoskim.

Pedagog, interwent kryzysowy (możliwość rozmowy w j. angielskim) 
Marcin Gierczyk

Doktor nauk społecznych, profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, pedagog o specjalności opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej, wykładowca akademicki. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Interwencji Kryzysowej na uniwersytecie SWPS, a także z resocjalizacji i socjoterapii. Posiada doświadczenie w pracy z młodzieżą jako wychowawca podczas szkół letnich w Wielkiej Brytanii. Jego zainteresowania dotyczą problematyki przemocy domowej i ochrony dzieci przed przemocą. Obszar jego badań naukowych obejmuje m.in: środowiskowe i edukacyjne wsparcie dzieci i młodzieży uzdolnionej; nowoczesne rozwiązania metodologicznego diagnozowania i optymalizacji dobrostanu dzieci i młodzieży; status płci w różnych kontekstach społecznych i edukacyjnych; badań porównawczych związanych z mobilności społeczną i wielokulturowością.
Jest członkiem Polskiej Sieci Badawczej Rodzice w Edukacji (Polish Network About Parents in Education) oraz Stowarzyszenia Ruch Pedagogów Społecznie Zaangażowanych. Pracuje pod stałą superwizją.
 

Obszar pomocy obejmuje:
- towarzyszenie osobom doświadczającym różnego typu kryzysów ukierunkowane na uruchomienie zasobów pozwalających przeżyć sytuację kryzysową
- problemy adaptacyjne młodzieży
- konsultacje pedagogiczne dla rodziców
- wsparcie psychoedukacyjne dla młodzieży doświadczającej przemocy domowej i rówieśniczej
- wparcie dorosłych doświadczającym przemocy domowej

Przyjmuje osoby indywidualne: dorosłych i młodzież.